Richtlijn

 

Wassen op bed

 

 

Doel

Algehele (lichamelijke) verzorging van een cliŽnt

 

Algemene opmerkingen

-                 Bij het wassen van een cliŽnt op bed wordt rekening gehouden met wat deze zelf nog kan of wil.

-                 Respect voor het lichaam van de cliŽnt is van groot belang (denk eraan dat bedgordijnen niet geluidsdicht zijn!)

 

Benodigdheden

-                 2 Kommen met water op een temperatuur die de cliŽnt wenst (handwarm, lauw, koud) indien de cliŽnt dit niet kan aangeven gebruikt men handwarm water. (ťťn kom voor de bovenwassing en ťťn kom voor de onderwassing)

-                 2 Washandjes

-                 2 Handdoeken

-                 Persoonlijke toiletartikelen

-                 Schone kleding naar wens

-                 Eventueel incontinentiemateriaal

 

Voorbereiding

-                 Doe sieraden af

-                 Zet alle benodigdheden binnen handbereik

-                 Vul de waskommen met water op een door de cliŽnt gewenste temperatuur, bij voorkeur handwarm,

-                 Handen wassen

-                 Bed gordijnen, ramen en deuren sluiten.

-                 Zorg voor voldoende privacy

-                 Vertel de cliŽnt het doel van de handeling en wat er gaat gebeuren, of indien deze dit niet kan begrijpen: noem de naam van de cliŽnt en maak duidelijk dat er iets gaat gebeuren.

-                 Breng bed in de juiste stand en op de juiste werkhoogte

 

Werkwijze

-                 Breng cliŽnt in rugligging met ťťn kussen onder het hoofd

-                 Laat de cliŽnt zich ontkleden

-                 Sla bovenlaken en dekens terug

-                 Leg eventuele andere kussens op een stoel bij het bed

-                 Kleed de cliŽnt uit

-                 Was het gezicht (de ogen van buiten naar binnen) met zeep water uit de daarvoor bestemde kom.

-                 Spoel het washandje uit

-                 Was de zeep van het gezicht van de cliŽnt

-                 Droog het gezicht af.

-                 Was de armen, borst en buik (de arm die het verst is verwijderd eerst wassen)

-                 De armen, borst en buik afdrogen

-                 Spoel het washandje uit

-                 Was de zeep van het bovenlichaam, in de volgorde als hierboven

-                 Boven handdoek over het lichaam leggen

-                 Breng zo nodig deodorant aan onder de oksels en / of breng zo nodig bodylotion aan op het lichaam

-                 Onderhanddoek onder de benen leggen

-                 Was de benen met water uit de daarvoor bestemde kom (het been dat het verst is verwijderd eerst wassen)

-                 De benen drogen met onderhanddoek

-                 Liezen en geslachtsdelen wassen

Bij mannen:

-          Schuif de voorhuid terug.

-          Was de penis en balzak zonder zeep.

-          Droog de penis en balzak.

-          Schuif de voorhuid weer terug.

Bij vrouwen:

-          Spreid de benen.

-          Was de schaamstreek en vulva zonder zeep, van boven naar beneden.

-          Spreid de schaamlippen en was de grote schaamlippen en vervolgens de kleine schaamlippen, met

een streek van boven naar beneden.

-          Droog deppend.

-                 Draai de cliŽnt, bij voorkeur, van je af (laten)

-                 Leg de bovenhanddoek in de lengte over de cliŽnt

-                 Leg de onderhanddoek achter de rug

-                 Was de rug met het water uit de grote kom

-                 Droog de rug af met de bovenhanddoek

-                 Was de stuit en anus met water uit de kleine kom

-                 Droog de stuit en anus af met de onderhanddoek

-                 Draai de cliŽnt terug (laten)

-                 Kleed de cliŽnt aan

-                 Open de bedgordijnen

-                 Breng het bed in gewenste stand

-                 Breng de cliŽnt in de gewenste houding of naar de juiste plek

-                 Ruim alles op

-                 Noteer in het dossier (of ander afgesproken plaats) eventuele bijzonderheden

 

Complicaties

Flauwvallen bij het uit bed stappen (t.g.v. hypotensie)

 

Complicaties moeten altijd in het zorgdossier worden opgeschreven en aan de arts te worden gemeld.

 

Mag zelfstandig verricht worden door

Iedereen die zich hiertoe bekwaam acht en toestemming heeft van de verantwoordelijke leidinggevende

 

 

Let op:

Het is de bedoeling met dit protocol een bijdrage te leveren aan een goede, verantwoorde en doelmatige zorg- en dienstverlening. Het kan zo nodig worden aangepast aan de individuele wensen van de cliŽnt. Bij twijfel ten aanzien van de uitvoering van dit protocol of in situaties waarin dit protocol niet voorziet, overlegt men met de direct leidinggevende.

Afwijken van dit protocol kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal afwijken van dit protocol te allen tijde moeten kunnen motiveren. Dit protocol is slechts een hulpmiddel en kan en mag nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener / ondersteuner.

De zorgverlener / ondersteuner kent en neemt bij het hanteren van dit protocol zijn ofhaar eigen verantwoordelijkheid.

Deze richtlijn is niet bedoeld voor particulier gebruik.

 

 

Auteur: D.Slagter, verpleegkundige

Publicatiedatum: 06-02-2005

Laatste herziening: 07-03-2011

Disclaimer: De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze richtlijn. Raadpleeg zo nodig de arts.

 

Copyright © 2001 - 2012 Dick Slagter All rights Reserved.