Dickshomepage

Medisch-Verpleegkundige
Protocollen en Richtlijnen

 
Welkom op mijn website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op reactie klikken.
   
             
   
Google
Zoek WWW Zoek protocollen.dickshomepage.nl
   
             
             
 

Op deze website kun je verschillende medisch-verpleegkundige protocollen en richtlijnen raadplegen.

Lees s.v.p. ook de toelichting en disclaimer.

             
 

Toelichting

Via deze website kun je verschillende medisch-verpleegkundige protocollen en richtlijnen raadplegen.
De website wordt onderhouden door een verpleegkundige (BIG-registratienr.19012497830)

De protocollen en richtlijnen worden voor individueel gebruik beschikbaar gesteld omdat de auteur van mening is dat kennis moet worden gedeeld.

Met zowel de website als de inhoud van de website worden geen commerciële belangen nagestreefd om de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Het is mede daarom niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief de protocollen) te gebruiken voor commerciële doeleinden. Advertenties worden niet geplaatst.
Een vrijwillige bijdrage in de kosten van deze website is uiteraard welkom.

Voor de samenstelling van deze protocollen en richtlijnen is gebruik gemaakt van bijna alle beschikbare Nederlandse verpleegkundige leerboeken uit de periode 1960 tot heden. Met name de boeken van Quanjer / van der Molen en de serie "In Goede Handen" hebben hierbij als leidraad gefungeerd. De verpleegkundeboeken van latere tijd tot op heden zijn slechts geraadpleegd om te beoordelen of en waar wijzigingen nodig waren.
De meeste protocollen en richtlijnen zijn "consenses based" en ontstaan omdat er in de dagelijkse praktijk op enig moment behoefte aan was.  (Evidence based protocollen zijn hier bijna niet te vinden omdat met betrekking tot de hier aanwezige protocollen géén of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is gedaan) Wel zijn de meeste protocollen tot stand gekomen binnen een vakgroep verpleging en / of diverse werkgroepen.
Daarbij bestond over elk protocol en richtlijn consensus tussen de verpleegkundigen en artsen en, indien van toepassing, met andere beroepsgroepen (fysiotherapeuten, diëtist, tandarts).
De meeste protocollen zijn inmiddels (2009) geactualiseerd.

Wanneer daartoe aanleiding bestaat zullen de protocollen worden geactualiseerd. Suggesties zijn van harte welkom.

Via het alfabet kun je snel naar een protocol zoeken op de beginletter van betreffende document. Naar: protocollen.

Naar aanleiding van veel vragen is achtergrondinformatie met betrekking tot protocollen opgenomen en is een relatie gelegd met wetgeving.

Naar: Wet BIG en protocollen
Naar: Achtergrondinformatie Protocollen
Naar: Literatuur

De meeste protocollen kun je gewoon printen.
Het protocol kun je ook downloaden in PDF-formaat.
Laat het mij wel even weten als je één of meer protocollen download.

Opmerking:

De protocollen, hoewel richtinggevend, zijn slechts een hulpmiddel en kunnen en mogen nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener en/of ondersteuner. Elke zorgverlener en/of ondersteuner kent en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in deze. Overleg zo nodig met de arts en/of direct leidinggevende.

Op deze website staan enkele protocollen die niet meer zo vaak in de praktijk voorkomen. Zij worden gehandhaafd omdat de website ook vanuit het buitenland (waaronder ontwikkelingslanden) wordt geraadpleegd.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze medisch-verpleegkundige protocollen en de website kun je mij per E-mail benaderen.

             
      twitterbutton.nl      
 
 
             

Home

Copyright 2002 - 2012 © Dick Slagter All rights reserved

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: